de provincialen
de geschiedenis van de resterende negentig procent van Nederland

 

doelstelling en plannen van 'de provincialen',  een regio overschrijdende geschiedeniswerkgroep  i.o.

 

 

'Lijst met deelnemers': (naam, woonplaats, expertiseterreinen, mailadres of website)

 

IN OPBOUW!!!

De werkgroep ‘de provincialen’ in oprichting is om twee redenen ontstaan. Allereerst om een tegenwicht te bieden aan het ‘Hollandocentrisme’ dat de vaderlandse geschiedschrijving nog altijd grotendeels domineert. Regionale historici van buiten de Randstad zijn zelf overigens medeschuldig aan die dominantie. Zij trekken zich nog vaak terug in de eigen vertrouwde (onderzoeks)omgeving en kijken zelden of nooit over de grenzen van de eigen regio. Doorgaans zijn ze daardoor niet of slecht op de hoogte van vergelijkbaar onderzoek en publicaties uit andere delen van het land. Dat navelstaren en de onwetendheid over wat er elders plaatsvindt is een tweede reden dat een groep bevlogen vakgenoten besloten heeft een ‘rebellenclub’ op te richten die op positieve wijze de regionale geschiedschrijving wil bevorderen en verbeteren.  

We willen benadrukken dat wij niet handelen vanuit frustratie en ook zeker niet lijden aan een calimerocomplex. Volgens ons is er vooral behoefte aan bundeling van de regionale krachten. Onder meer door plannen, kennis en ervaringen te delen. En door een podium te bieden aan collega’s met een interessante invalshoek en/of dito mening. Hoe dit aan te pakken? We hebben daar het afgelopen jaar in kleine kring een paar keer over van gedachten gewisseld. We weten eerlijk gezegd nog steeds niet wat er mogelijk is en waar dit initiatief allemaal toe kan gaan leiden. Wel hebben we onlangs besloten niet langer te discussiëren en gewoon te beginnen. Zoals ze dat in Groningen kort maar krachtig samenvatten: ‘nait soez’n, moar doun’.

Deze internetsite moet een podium worden voor regionale historici van buiten de Randstad. Niet dat wij onze collega’s uit het Westen willen uitsluiten van deelname, integendeel! Maar bij ons ligt de focus nadrukkelijk niet op de Amsterdamse grachtengordel en het Haagse Binnenhof. Wij richten ons op ‘de provincie’, waar - en dat mag met een korreltje zout worden genomen - ‘de resterende negentig procent van Nederland’ heeft geleefd, gewoond en gewerkt. Alle beoefenaren van de geschiedenis van de eigen streek, regio en provincie worden van harte uitgenodigd deel te nemen. In Noord- en Oost-Nederland hebben we inmiddels al een behoorlijk aantal deelnemers. Wie weet hebben we binnenkort een landelijk dekkend netwerk van gelijkgestemde ‘provincialen’.

Over de organisatiestructuur hebben we nog geen besluiten genomen. Er is vooralsnog geen bestuur en we kennen dus ook geen statuten. Je kunt dan ook nog niet officieel lid van deze werkgroep i.o. worden. Als je je met recht ‘provinciaal’ voelt, dan hoor je er wat ons betreft gewoon bij. Liefst meld je je met naam, woonplaats en expertisegebied aan, dan zetten we je op deze site in de (voorlopige) ‘lijst van deelnemers’. Wat er verder op de site komt te staan (en wat nadrukkelijk niet) daarover zijn ook nog geen besluiten genomen. Voorlopig beslis ik over welke blogs, ingezonden stukken, gesignaleerde boeken, recensies, vooraankondigingen en dergelijke worden geplaatst. Ik kan mij niet voorstellen dat er in dit stadium veel wordt geweigerd.

We zijn van plan binnen afzienbare tijd in groter verband bijeen te komen. Voorlopig communiceren en delen we echter vooral via dit medium. Even kijken hoe zich zaken ontwikkelen. Meld je aan en deel het verder.

Wordt vervolgd!

                                                                                                                                            Jonn van Zuthem, jvanzuthem@hotmail.com

  • Jonn van Zuthem, Kampen, o.a. religieuze en provinciale geschiedenis Groningen en Gelderland, www.jonnvanzuthem.nl